Selected short courses

subject area
university type  
university status  
Gdańsk, Poland

Obserwacja zajęć jako forma nadzoru pedagogicznego (dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół)

Language: Polish Studies in Polish
Subject area: teacher training and education science
University website: www.wsb.pl/english
Privacy Policy