Selected short courses

subject area
university type  
university status  
Poznań, Poland

Szkolenie HR'towni: Jak budować realną pozycję HR w organizacji?

Language: Polish Studies in Polish
Subject area: economy and administration
University website: www.wsb.pl/english/
Privacy Policy