Selected short courses

subject area
university type  
university status  
Poznań, Poland

„Aby się wypalić, najpierw trzeba płonąć” - czy można uniknąć wypalenia zawodowego

Language: Polish Studies in Polish
University website: www.wsb.pl/english/
Privacy Policy